KULLANIM KOŞULLARI

KULLANIM KOŞULLARI

İşbu www.delistore.com.tr sitesinin (“Site”) tüm hakları Deli Bilim Sanat Eğitim A.Ş.’ne aittir.

Sitenin Kullanıcılar ve Üyeler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen Siteyi kullanmadan önce aşağıdaki Site Kullanım Koşullarını (“Kullanım Koşulları”) dikkatlice okuyunuz.  Bu siteyi kullanarak, bu Kullanım Koşullarına uymayı kabul etmiş olursunuz.

Genel Hükümler

Deli Bilim Sanat Eğitim A.Ş. sitede sunulan ürünleri, fiyatları, hizmetleri siteyi kullanma koşullarını ve sitede sunulan diğer bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme hakkını saklı tutar. İlgili değişiklikler sitede yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ile birlikte bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.
Sitede mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği üyeler ve kullanıcılar tarafından gözetilmelidir.

Deli Bilim Sanat Eğitim A.Ş Sitede yer alan bilgilerdeki yanlışlık, eksiklik veya yetersizlik ile ilgili sorumlu tutulamayacaktır.

Hizmetlerin Kapsamı

Deli Bilim Sanat Eğitim A.Ş’nin  Site üzerinden vereceği hizmet; www.delistore.com.tr sitesinde satışa sunulan ürünlerin; üye tarafından bedeli ödendikten sonra, Deli Bilim Sanat Eğitim A.Ş ‘nin stok durumunun uygun olması halinde taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından ayıpsız ve hasarsız olarak teslimidir. Bu beyan taahhüt niteliğinde addedilemez.

Fikri Mülkiyet Hakları

Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Deli Bilim Sanat Eğitim A.Ş’ye ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Site’nin kullanılması, Site’de sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya Site’ye erişim sebebiyle maruz kalınabilecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili Deli Bilim Sanat Eğitim A.Ş’nin hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle Deli Bilim Sanat Eğitim A.Ş’den herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcıların ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sürekli bir şekilde ve ayıpsız faaliyette bulunacağı hususunda Deli Bilim Sanat Eğitim A.Ş  herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir.

Deli Bilim Sanat Eğitim A.Ş, kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı Sitede sunulan ve yayınlanan bilgi ve verilerin içeriği, doğruluğu, yeterliliği ve eksiksizliği hususunda herhangi bir taahhütte bulunmamakta veya bir garanti vermemektedir. Deli Bilim Sanat Eğitim A.Ş sitede link verilen diğer sitelerin kullanımından, sitelerde sunulan hizmet ve faaliyetlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Site’nin kullanılması, Site’ye giriş veya erişim yapılması sırasında Kullanıcılar, Deli Bilim Sanat Eğitim A.Ş’nin ve üçüncü kişilerin yasal haklarını göz önünde bulundurmak ve bu hakları ihlal etmemek ile yükümlüdür. Kullanıcılar, herhangi bir üçüncü kişinin yasal hakkının ihlal edilmesi sebebiyle doğacak zararlardan tamamen kendilerinin sorumlu olduklarını ve Deli Bilim Sanat Eğitim A.Ş’nin bu zararlardan sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Mücbir Sebep

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Deli Bilim Sanat Eğitim A.Ş işbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI”nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Deli Bilim Sanat Eğitim A.Ş açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Deli Bilim Sanat Eğitim A.Ş ‘ nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI ” ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.